20 OcakBugün 20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi) Takip Et
20 Ocak-31 OcakOkullarda Yarıyıl Tatili devam ediyor... Takip Et
17 Ocak-6 Şubate-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/2 İngilizce) Başvurusu devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-20 OcakAralık 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-20 OcakAralık 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-20 OcakAralık 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-20 OcakAralık 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-20 OcakAralık 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-20 OcakAralık 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi devam ediyor... Takip Et
16 Ocak-24 Ocak1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-24 OcakAralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-24 OcakEkim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-27 OcakAralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-27 OcakEkim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-27 OcakAralık 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-27 OcakEkim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-27 OcakEkim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-27 OcakAralık 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi devam ediyor... Takip Et
16 Ocak-27 Ocak1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-31 Ocak7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-31 OcakAralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-31 OcakEkim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-31 OcakMotorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-31 OcakYıllık Harçların Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-31 Ocak2019 Yılında Kullanılan Defterlerin 2020 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-31 OcakAralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-31 OcakEkim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-31 OcakAralık 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-31 OcakAralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-31 OcakAralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-31 Ocak6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi devam ediyor... Takip Et
1 Ocak-31 Ocak7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi devam ediyor... Takip Et
20 OcakBugün Dünya Sarılma Günü Takip Et


Copyright © 2020